Masayo Koshiyama (NON UNION)

  • 5' 8"
  • 36"
  • 29"
  • 36"
  • 10